Skilplein

Skilplein
©: Jetske Santema

Skil is de Fryske namme foar it Nederlânske wurd schelpen. De skelpen waarden mei preamen oanfierd nei de Skippersbuorren foar it ferhurdzjen fan paden. Ek it Skilplein waard hjir mei ferhurde. Dat waard troch de tsjerkfâlden bekostige. It Skilplein wie ek it skoalplein, sa waard it oant de jierren 50 ta ek neamd. 

 

Colofon

Boek Easterein

© Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’s