Skoallefoto`s

Skoallefoto`s
©: Jetske Santema

Klassefoto`s legere skoalle / basisskoalle. De foto's dy 't te sjen binne, fan 1912 ôf oant..

De foto yn it haadfinster is út it boek fan Easterein, makke yn 1995 en alle bern dy 't op dat stuit op skoalle wiene, steane der op.

It falt op dat by de âlde foto's nammen stean fan pake's en beppe's fan de minsken dy 't no noch yn it doarp wenje. It is leuk om dizze nammen tsjin te kommen.

Colofon

Boek Easterein en alle oaren dy't spul ynbrocht ha.


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Relatearre ynformaasje


Foto’s