Oarsprong Herberch al foar 1511

Oarsprong Herberch al foar 1511
©: Onbekend

Oorsprong Eastereinder Herberg begin 1500

Reeds vele eeuwen kent ook Easterein een huis dat ruim toegankelijk is voor haar bewoners, maar ook voor de passant; de vreemdeling.

Bij het samenstellen van het register van den Aanbrengh in 1511 heeft het gebouw de benaming: het tappershuis, dat eigendom is van de gebruiker. De eigenaar was dus een gesitueerde burger van het dorp!

Om het begrip "tappershuis” te begrijpen moeten we denken aan het tappen van bier! Maar dan niet aan het bier van nu met het huidige alcoholpercentage. Dat percentage was veel en veel lager.

Dat bier was in die dagen een niet onbetekenende volksdrank.

Drinkwater was immers niet anders voorhanden dan als regen- en oppervlakte water én water uit putten en saden, waarvoor men in de grond wateraders aanboorde. Denk ook aan de Dobbe, nog aanwezig aan de weg naar Itens. Was van inferieure kwaliteit. Het werd alléén in droge zomers aangesproken. Het water uit de regenwaterbak van de kerk werd in tijden van droogte per emmer verkocht. Lutske-Tyt, een ongetrouwde vrouw, ventte het rond tegen een kleine vergoeding.

Daarom was van overoude tijden het bier ruim verkrijgbaar. Iedere stad en elk belangrijk klooster brouwde bier. De laatsten voor eigen gebruik.

Hamburgs bier werd als een "bulkartikel” veel gedronken; werd in vaten met schepen aangevoerd. In de Oude Ried, maar ook in de Sneker Oudvaart kennen we een Hamburgerrak. Aanwijzingen dat Hamburgse kooplieden betrokken waren bij de verbetering van deze vaarwaters.

Er wordt wel beweerd, dat de Tachtigjarige oorlog uiteindelijk gewonnen is uit de opkomsten, de opcenten, zouden we nu zeggen -op bier!!!

Naast het tappershuis was het huis ook een herberg waar kooplieden konden overnachten. Waling Dijkstra, een friese volksschrijver uit de voor- vorige eeuw heeft vele verhalen uit zijn pen doen vloeien. Maar hij niet alleen. Denk maar aan de verhalen die Rink van der Velde aan z’n oude Remington heeft ontworsteld. Ver. Behoud Cult.Hist. Leeuwarden. F.K.Reitsma.

Colofon

Cultuur historische vereniging Leeuwarden

© Tekst: F.K. Reitsma © Foto voorblad: Onbekend

Relatearre ynformaasje


FinstersFoto’sDokuminten