De Ljits

De Ljits
©: Jetske Santema

De Ljits, er zijn tien adressen in deze straat. De nummering is wat bijzonder. Het lijkt alsof De Ljits nummer hoort bij de Wynserdyk. Ook het huis aan het begin van de straat vanaf de Hôfsleane heeft de voordeur aan de Hôfsleane en hoort daarom niet bij de Ljits. Verder is dit de enige straat in het bouwplan De Boomgaard waarin vier huurwoningen staan.

Colofon

Bewenners fan de buurt

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s