Trijehuzen

Trijehuzen
©: Jetske Santema

Trijehuzen ligt aan de wynserfeart, een vaarwaterverbinding tussen de Eastereinder feart en de Kleasterfeart. De wynserfeart was vroeger de belangrijkste ontsluiting van de drie boerderijen. De ontsluiting naar de verharde weg, de wynserdyk, liep door de weilanden en was onverhard en in de herfst en winter moeilijk begaanbaar. Voorheen liep het trace van Trijehuzen naar de Gouden Engel. Later werd de huidige, kortere route gekozen, waarbij nog wel om de boerderij no 3 gereden moest worden. In de ruilverkaveling is een brede openbare betonweg aangelegd. 

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Gerelateerde informatie


Vensters