Plan Boomgaard

Plan Boomgaard
©: Jetske Santema

Nieuwbouwplan de Boomgaard

Na het gereed komen van het nieuwbouwplan op de Kooifinne, aan de Zuidoost kant van het dorp duurt het een aantal jaren voordat er weer een uitbreidingsplan kan worden gerealiseerd. Dat vind plaats aan de Noordwest kant van het dorp, op de plek waar tot op dat moment een boomgaard is gelegen. Het plan kent drie fasen. De plannen liggen er al lang maar de besluitvorming en vergunningen laten op zich wachten. Eindelijk, in 1986, kunnen de eerste 3 huizen gebouwd worden aan de Hôfsleane. Nummer 1, 3, en 5.

Ze staan er wat midden op de ruimte. Dat is op een enkele foto te zien. Wat bijzonder is aan aan dit nieuwbouwplan is dat er veel variatie is in de huizen. Met geschakelde huizen en met een flink aantal vrijstaande woningen. Dat maakt het tot een bijzonder plan, met straatnamen die verwijzen naar de eerdere bestemming van boomgaard.

De boomgaard van Rienk van der Valk.

In 1940 besluit Rienk v.d.Valk een eigen fruitbedrijf te starten. Hij koopt een stuk land uit de boerderij van de Gavere. En begint met de aanleg van de boomgaard. De snel groeiende populieren worden als windkering aangeplant. Het duurt 7 jaar voordat er fruit geoogst kan worden. Om in de tussentijd toch geld te verdienen wordt er groente verbouwd. Ook het kleinfruit kan geplukt worden. Er volgt een tweede perceel, dichter naar Okkema toe. Daarna wordt nog een derde perceel aangeplant bij de Skroksterreed. Dit perceel is eigendom van een medewerker van hem, Pieter de Groot van Spannum. Helaas is het fruitbedrijf economisch geen sukses geworden, en is het beeindigd. De Groot is in 1957 verhuisd naar Itens en de boomgaard is verdwenen. De restanten van de windkering zijn nog tot 2015 te zien geweest.

Door de grote concurentie en de afstand naar de veiling is er een eind gekomen aan de boomgaarden in de omgeving. De oudste boomgaard ' de âlde tún ' is als laatste verkocht aan de gemeente. Het bestemmingsplan voor nieuwe woningen is dan al in kannen en kruiken.

Met het opheffen van de boomgaard kan men boompjes kopen. Zelf uitgraven en meenemen. Er zijn nog vele boompjes in het dorp gebleven. Zo zijn er ook enkele stoof perenboompjes (Giese Wildeman) op de boerderij Wynserdyk 55 terecht gekomen. 

De namen van de straten in de Boomgaard herrinneren aan de boomgaard.

De Singel, De Ljits, Hôfsleane, De Populiereleane en It Risplân. Er is nog een "straat" die verborgen is. Er wonen geen mensen aan deze "straat". Het is een pad genaamd de Marfinne. Het is de toegang naar de speeltuin.

Colofon

Boek van Easterein

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Jetske Santema

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s