Bewoners Tsjerkebuorren

Bewoners Tsjerkebuorren
©: Jetske Santema

Wie hebben er allemaal gewoond aan de Tsjerkebuorren? De schrijvers van het boek Easterein hebben er onderzoek naar gedaan en het vastgelegd tot aan de publicatiedatum (1995)  In dit venster is gebruik gemaakt van de informatie uit het boek, en vervolgens gekoppeld aan de woning. Ten aanzien van de bewoners van na 1995 ontbreken een flink aantal gegevens. Beschikt u wel over deze informatie, dan horen wij dat graag. Via de mail of op andere wijze. Om het overzichtelijk te houden zijn de huizen die samengevoegd/verbouwd zijn naar één woning twee keer opgenomen.

Colofon

Boek Easterein en info fan bewenners


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s

Tsjerkebuorren 33, Slagerij
De slagerij is gebouwd in 1904 in opdracht van Lolke Bouma ( 1876-1958). Lolke Bouma begon als medewerker bij Hessel O. Zijlstra aan de Foarbuorren. Toen hij een eigen bedrijf wilde beginnen heeft zij

Disclaimer

Tsjerkebuorren 31, bakkerij/ kruidenierwinkel
In 1868 is deze bakkerij gebouwd in opdracht van Hendrik Johannes Althuizius (1832-1901) De eerste steen is gelegd door zijn zoon Johannes (10 jaar). Zijn vrouw was Antje S. Zandstra ( 1837-1918). In

Disclaimer

Tsjerkebuorren 29 (Us Gebou)
De woning aan de voorkant van Us Gebou (Ald Skoalle) is door meerdere kosters bewoond. 1. Geeske J. Sandstra (1862-1945) weduwe van Bauke P. de Jong (1845- 1899) 2. Douwe Jabiks Zandstra (1862-1945

Disclaimer

Tsjerkebuorren 27
No 27 is gebouwd in 1865. Op de plek waar eerder de woning stond die hoorde bij de openbare school (achterzijde). Meester Wichert Arnoldus Baars (1816-1892) woonde op deze plek. Na zijn pensionering i

Disclaimer

Tsjerkebuorren 25
In 1870 woonden Pieter Ydes Offringa (1835) gehuwd met Pietje Huisma (1840) op dit adres. In 1886 kwamen Bouwe Fokkens (1862-1890) met Yttje Sandstra (1863-1941) op dit adres. Het waren schoenmakers.

Disclaimer

Tsjerkebuorren 23
Op de plek waar deze woning staat woonde in 1832 de 'chirurgijn', de dokter van Easterein, H.W. van der Ploeg- Born. In dit huis hebben daarna Tiede Hettes Ypma ( 1839-1913) en Aafke Dijkstra (1843-19

Disclaimer

Tsjerkebuorren 23, winkel
Destijds de winkel van Alle Ypma in 1915. Later werd het de Vivo winkel van Tiede en Alie Ypma. Tussen Tsjerkebuorren 23 en nr. 25 heeft een huis gestaan. Het pad tussen nr. 19 en nr. 23 werd van o

Disclaimer

Afgebroken huis (rond 1945) naast nr 23 en nr 25
Hier woonden Piter Jetzes Wiersma (1848- 1917) met zijn vrouw Akke (Sjoerd) Zandstra ( 1856-1921) Hij was brug bediener en klokkenluider. Na zijn overlijden nam zijn vrouw het klokkenluiden over en ve

Disclaimer

Tsjerkebuorren 19
In 1870 had Harmen Bosma (1814-1890) hier een winkel met zijn vrouw Martje Brouwer (1824) In 1881 werd de winkel overgenomen door zijn zoon Hendrik Bosma ( 1843-1899). Hij was getrouwd met Fritia de G

Disclaimer

Tsjerkebuorren 19
Manufacturen winkel 1962 Op de foto Haye Bergstra (1912-1988) met zijn vrouw Elsje Koen (1913- 1993) Zij zijn in 1936 hier gekomen. In 1976 nam zoon Ariën (Arie) Bergstra (1939) met zijn vrouw Aaltje

Disclaimer

Tsjerkebuorren 17 (B)
Waarschijnlijk woonden hier Oeds Bokkes Dantuma ( 1828- 1884) met Jantje Sandstra (1845-1917) Deze man was een groot vioolspeler en verzorgde muziek op dansavonden in de omgeving. In 1925 kwam Gerrit

Disclaimer

Tsjerkebuorren 17 (A)
Nummer 17 werd in tweeën bewoond. In het voorste gedeelte woonden rond 1890 Jan Hilverda (1826-1895) en Maaike Bakker (1828-1913). Daarna Rinse Arriens Dijkstra (1855- 1935) met Hielkje Gerrits Kr

Disclaimer

Tsjerkebuorren 5
In dit huis heeft rond 1900 gewoond Luitzen Schaafsma (1852- 1924) wees en afkomstig van Boazum). Getrouwd met Trijntje. W. Jorritsma (1858- 1906) . Daarna kwamen Stoffel Stoffelsma (1891- 1963) met T

Disclaimer